x
İletişim Formu

Soğuksu Mahallesi İsmetpaşa Caddesi No:111 45600 Alaşehir/MANİSA
Telefon : +90 (236) 653 10 61
Fax : +90 (236) 654 38 10
E-Mail :
Alaşehir
 
E-Posta Duyuru
Alaşehir Ticaret Ve Sanayi Odası İle İlgili Duyurulardan Haberdar Olabilmek İçin E-Mail Listemize Katılın
 
Etkinlik Takvimi
 
 
Sanal Fuar
 
Sanal Fuara Katılın & Gezin
 
 
Alaşehir Tanıtım Videosu
 
 
 
 
Sosyal Sorumluluklar
Sosyal Sorumluluklar

ODANIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Odaların görevleri 5174 sayılı Kanun  çerçevesinde belirlenmiştir. Odalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak,mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve  Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Odaların görevleri ana başlıklar itibariyle şöylece özetlenebilir:

 1. Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek.
   
 2. Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleklerinin gelişmesini sağlamak için gerekli girişimlerde bulunmak.
   
 3. Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren her türlü incelemeleri yapmak, bu bilgi ve haberleri derleyerek üyelere ulaştırmak.
   
 4. Resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek.
   
 5. Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit  etmek.
   
 6. Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak.
   
 7. Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak.
   
 8. Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.
   
 9. Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret ve sanayi ile ilgili kurslar düzenlemek
Bugün 17 Kişi Toplam 47462 Kişi