x
İletişim Formu

Soğuksu Mahallesi İsmetpaşa Caddesi No:111 45600 Alaşehir/MANİSA
Telefon : +90 (236) 653 10 61
Fax : +90 (236) 654 38 10
E-Mail :
Alaşehir
 
E-Posta Duyuru
Alaşehir Ticaret Ve Sanayi Odası İle İlgili Duyurulardan Haberdar Olabilmek İçin E-Mail Listemize Katılın
 
Etkinlik Takvimi
 
 
Sanal Fuar
 
Sanal Fuara Katılın & Gezin
 
 
Alaşehir Tanıtım Videosu
 
 
 
 
02.09.2019   KOBİLERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI

KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası", Bakanlar Kurulu'nun 04/06/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karan" ile oluşturulan Devlet destekli bir sistemdir.

Kuruluşundan itibaren en az iki yıl geçmişi olan, vergi ve SGK borcu olmayan ve risk değerlendirme kriterlerini sağlayan Mikro ve Küçük ölçekli firmalar, ticari alacak sigortasından faydalanabilmektedir. Söz konusu sigorta, KOBİ lerimizin yapmış olduğu herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun Ödenmeme riskini teminat altına almayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda Halk Sigorta A.Ş. 19.04.2018 tarihinde KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi ile ilgili Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiştir.

 

Birlik Başkanımızm ısrarla takibi sonucunda hayata geçen ticari alacak sigortası ile KOBİ lerimizin, öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı korunması yoluyla finansal yapılarımın güçlendirilmesi ve böylece asıl faaliyet alanlarına odaklanmalarının sağlanması amaçlanmıştır.

Söz konusu ticari alacak sigortası sistemi ile ilgili olarak detaylı bilgiye internetteki http://alacaksigortasi.org adresinden ulaşabilirsiniz

Soru, görüş, öneri iletmek veya bu konuyla ilgili olarak yapmak isteyeceğiniz tanıtım.|opîantılanna davet etmek için ticarialacaksigortasi@halksigorta.com.tr e-posta adresi kanalıyla Halk Sigorta ile irtibata geçebilirsiniz.

DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI NEDİR?

04/06/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu'nun "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı" ile oluşturulan bir sigorta sistemidir.

18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelikte" tanımlanan işletmelerden, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen koşulları sağlayan KOBİTer bu sistemden yararlanabilmektedir.

KOBİTere yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası sistemi ile ilgili Halk Sigorta A.Ş. Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi (ORYM) olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiştir.

24 Aralık 2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmî Gazete'de Devlet Destekli Alacak Sigortası ile ilgili usul ve esaslar ile tarife ve talimatname tebliğleri yayınlanmıştır.

Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi'nin hedef kitlesini, yıllık net satış hasılatı 25.000.000 TL'yi aşmayan KOBİTer oluşturmaktadır. Sistemin başlangıcında ilgili yönetmelikteki tanımlamalara göre Mikro ve Küçük işletme sınıfına giren işletmeler yararlanabilecektir. Söz konusu işletmelerin sadece yurtiçi satışları kapsam dâhilinde olacaktır.

Orta büyüklükteki işletmelerin bu sistemden yararlanabilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, ileriki dönemde bu sınıftaki işletmeler de KOBİTere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'nden yararlanmaya başlayacaktır. Orta büyüklükteki işletmelerin de sisteme girişi ile yıllık net satış hasılatı 125.000.000 TL'ye kadarki KOBİTer sisteme girebilecektir.

Devlet Destekli Alacak Sigortası ile açık hesap, çek ve senet ile tüzel kişiliklere (şahıs şirketi, adi ortaklık, vb dâhil) yapılan vadeli faturalı satışlar teminat altındadır. Peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı (teminat mektubu, DBS, vb) altında olan satışlar ile grup şirketleri ve kamu kurumlan yapılan satışlar kapsam dışındadır.                                                                                     N

Devlet Destekli Alacak Sigortası ile sigortalılar Risk Yönetimi, Tahsilat ve Tazminat hizmetlerine sahip olurlar.

Devlet Destekli Alacak Sigortası'nın Faydalan

  • KOBİTer açısından son derece sıkıntılı olabilecek ödenmeyen faturalara karşı, kendilerini korumalarını sağlar. Böylece finansal yapılarını güçlendirir.
  • Risklerini ölçme konusunda uygun bir maliyet ile profesyonel destek alma şansına sahip olurlar.
  • KOBİTer yeni müşteriler bularak, güvenli bir şekilde satışlarını arttırarak şirketlerini büyütürler.
  • Bilançonun aktif kalitesi yükselir. Böylece, KOBİ'lerin bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitesi artar.
  • Şirket yönetimi atacak sorunlarını bir kenara bırakarak, asıl faaliyet alanına odaklanır.
  • KOBİTer uygun maliyetlerle tahsilat hizmeti alarak, maliyetlerini azaltır.
  • %5 kar marjı ile çalışan bir firmanın 100.000 TL'lik alacağını tahsil edemediğini düşünelim.

Bu kaybı telafi edebilmek için 2.000.000 TL’lik yeni bir satış yapması gerekmektedir.

Bu da yeni bir risk anlamına gelmektedir. Sistem ile KOBİ’lerin hem mevcut riskleri koruma altında olacak hem de yeni satışlarda daha güvenli şekilde hareket edebileceklerdir.

Daha detaylı bilgi için www.alacaksigortasi.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

 

Bugün 6 Kişi Toplam 8752 Kişi